ไปถึง กำแพงเพชร จากสถานที่:

จากสถานที่ กำแพงเพชร ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: กำแพงเพชร

ชื่อของสถานี: กำแพงเพชร
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kamphaen Phet
สถานีต่อ MRT, 16, 77, 96, 104, 122, 138, 145, 182, 512, 517, 529, 536, 547