ไปถึง คลองเตย จากสถานที่:

จากสถานที่ คลองเตย ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: คลองเตย

ชื่อของสถานี: คลองเตย
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Klong Toei
สถานีต่อ MRT, 4, 13, 14, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116, 149, 173, 507, 544