ไปถึง พหลโยธิน จากสถานที่:

จากสถานที่ พหลโยธิน ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: พหลโยธิน

ชื่อของสถานี: พหลโยธิน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phahon Yothin
สถานีต่อ MRT, 528