ไปถึง ลุมพินี จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินี ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: ลุมพินี

ชื่อของสถานี: ลุมพินี
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumphini
สถานีต่อ MRT, 4, 13, 14, 22, 45, 46, 47, 67, 74, 109, 115, 116, 149, 173, 507, 544