ไปถึง ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ชื่อของสถานี: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Queen Sirkit National Convention Center
สถานีต่อ MRT, 136, 185