ไปถึง ศูนย์วัฒนธรรม จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์วัฒนธรรม ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: ศูนย์วัฒนธรรม

ชื่อของสถานี: ศูนย์วัฒนธรรม
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thailand Cultural Center
สถานีต่อ MRT, 73, 73ก, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529