ไปถึง ห้วยขวาง จากสถานที่:

จากสถานที่ ห้วยขวาง ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: ห้วยขวาง

ชื่อของสถานี: ห้วยขวาง
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Huai Khwang
สถานีต่อ MRT, 73ก, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 517, 528, 529