ไปถึง เพชรบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ เพชรบุรี ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: เพชรบุรี

ชื่อของสถานี: เพชรบุรี
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phetchaburi
สถานีต่อ MRT, 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 98, 99, 113, 136, 174, 185, 206, 512, 556