ไปถึง ท่าเรือ: ท่าช้าง จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ท่าช้าง ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: ท่าช้าง

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ท่าช้าง
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tha Chang
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat