ไปถึง ท่าเรือ: ท่าเตียน จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ท่าเตียน ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: ท่าเตียน

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ท่าเตียน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tha Tian
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat