ไปถึง ท่าเรือ: พระอาทิตย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: พระอาทิตย์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: พระอาทิตย์

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: พระอาทิตย์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Arthit
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat