ไปถึง ท่าเรือ: พายัพ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: พายัพ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: พายัพ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: พายัพ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Payab
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat