ไปถึง ท่าเรือ: ราชวงศ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ราชวงศ์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: ราชวงศ์

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ราชวงศ์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchawongse
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat