ไปถึง ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช) จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช) ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wang Lang (Siriraj)
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat, Cross-river ferry between Wang Lang (Siriraj) and Wang Lang Pier (Tha Prachan), Cross-river ferry between Wang Lang Pier (Tha Prachan) and Wang Lang (Siriraj)