ไปถึง ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Pinklao Bridge
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat