ไปถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานพุทธ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: สะพานพุทธ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Memorial Bridge
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat, 5, 8, 19, 73