ไปถึง ท่าเรือ: สี่พระยา จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สี่พระยา ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: สี่พระยา

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สี่พระยา
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Si Phraya
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat