ไปถึง ท่าเรือ: เทเวศน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: เทเวศน์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: เทเวศน์

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: เทเวศน์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thewes
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat