ไปถึง ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Oriental
สถานีต่อ Chao Phraya Express Boat