From Suvarnabhumi (Public Transportation Center) to khao san
Bus Only

Start your journey at: Suvarnabhumi (Public Transportation Center)

Way to Travel IconTravel to: Suvarnabhumi International Airport using the line(s): Airport Shuttle Bus (Line A, B, C, D or L)
Way to Travel IconTravel to: Ratchaprarop Station using the line(s): Airport Link City Line
Way to Travel IconWalk to Chaopraya 2 Massage
Way to Travel IconTravel to: Khok Wua Intersection Opposite Lottery using the line(s): 183
Way to Travel IconWalk to Kong Salak


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: สุวรรณภูมิ(ศูนย์การขนส่งสาธารณะ) Warning: Undefined array key 128 in /customers/a/6/1/transitbangkok.com/httpd.www/showBestRoute.php on line 1505
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้สาย: รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน Warning: Undefined array key 200 in /customers/a/6/1/transitbangkok.com/httpd.www/showBestRoute.php on line 1505
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภ ใช้สาย: Airport Link City Line Warning: Undefined array key 2788 in /customers/a/6/1/transitbangkok.com/httpd.www/showBestRoute.php on line 1505
Way to Travel Iconเดินไป เจ้าพระยา 2 นวดแผนโบราณ Warning: Undefined array key 561 in /customers/a/6/1/transitbangkok.com/httpd.www/showBestRoute.php on line 1505
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก ใช้สาย: 183 Warning: Undefined array key 3201 in /customers/a/6/1/transitbangkok.com/httpd.www/showBestRoute.php on line 1505
Way to Travel Iconเดินไป กองสลาก