From Wat Klang Pier to Muban Siri Kan
Bus Only

Start your journey at: Wat Klang Pier

Way to Travel IconTravel to: Charn Issara using the line(s): Khlong boat
Way to Travel IconWalk to Chan It Sa Thao Woe 2 Phetchaburi Tat Mai
Way to Travel IconTravel to: Pai Sukhumvit 81 ( Soi 81 Siri Phot ) using the line(s): 23
Way to Travel IconTravel to: Muban Siri Kan using the line(s): 116


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: ท่าเรือวัดกลาง
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ท่าเรือชาญอิสระ ใช้สาย: เรือโดยสารคลองแสนแสบ
Way to Travel Iconเดินไป ตรงข้ามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ป้ายรถประจำทาง BTSอ่อนนุช,ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ใช้สาย: 23
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หมู่บ้านศิริกานต์ ใช้สาย: 116