From Suvarnabhumi International Airport to Khao San Road
Bus Only

Start your journey at: Suvarnabhumi International Airport

Way to Travel IconTravel to: Ratchaprarop Station using the line(s): Airport Link City Line
Way to Travel IconWalk to Chaopraya 2 Massage
Way to Travel IconTravel to: Khok Wua Intersection Opposite Lottery using the line(s): 183
Way to Travel IconWalk to Kong Salak


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: สนามบินสุวรรณภูมิ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภ ใช้สาย: Airport Link City Line
Way to Travel Iconเดินไป เจ้าพระยา 2 นวดแผนโบราณ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก ใช้สาย: 183
Way to Travel Iconเดินไป กองสลาก