Bangkok Bus Icon

Chamchuri Square

Name of Station: Chamchuri Square
Connecting Lines 4, 45, 46, 47, 50, 67, 93, 109, 141, 172, 177, 507Name in Thai: จามจุรีสแควร์
From Chamchuri Square to:

To Chamchuri Square from: