Bangkok Bus Icon

Kluai Nam Thai (Intersection)

Name of Station: Kluai Nam Thai (Intersection)
Connecting Lines 22, 45, 46, 109, 115, 116, 133, 507Name in Thai: แยกกล้วยน้ำไท
From Kluai Nam Thai (Intersection) to:

To Kluai Nam Thai (Intersection) from: