Bangkok Bus Icon

Metropolitan Electricity Authority Thon Buri District

Name of Station: Metropolitan Electricity Authority Thon Buri District
Connecting Lines 42, 57, 68, 80, 81, 91, 108, 146, 157, 171, 509Name in Thai: การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี(คลองมอญ)
From Metropolitan Electricity Authority Thon Buri District to:

To Metropolitan Electricity Authority Thon Buri District from: