Bangkok Bus Icon

Opposite Ban Phra Athit

Name of Station: Opposite Ban Phra Athit
Connecting Lines A4, S1, 3, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 70, 524Name in Thai: ป้อมพระสุเมรุ
From Opposite Ban Phra Athit to:

To Opposite Ban Phra Athit from: