Bangkok Bus Icon

Opposite Soi Prin

Name of Station: Opposite Soi Prin
Connecting Lines 20Name in Thai: ตรงข้ามซอยปริ้น
From Opposite Soi Prin to:

To Opposite Soi Prin from: