Bangkok Bus Icon

คลังน้ำมัน(ถนนวิภาวดีรังสิต)

ชื่อของสถานี: คลังน้ำมัน(ถนนวิภาวดีรังสิต)
สถานีต่อ A1, A2, 29, 59, 187, 504, 510, 538, 554, 555, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Oil Cargo
ไปถึง คลังน้ำมัน(ถนนวิภาวดีรังสิต) จากสถานที่:

จากสถานที่ คลังน้ำมัน(ถนนวิภาวดีรังสิต) ไปถึง: