Bangkok Bus Icon

ชินเขตน์ 1

ชื่อของสถานี: ชินเขตน์ 1
สถานีต่อ 24, 63, 104, 114, 134, 191, 522, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : F 1 Chinnakhet
ไปถึง ชินเขตน์ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ชินเขตน์ 1 ไปถึง: