Bangkok Bus Icon

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 73

ชื่อของสถานี: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 73
สถานีต่อ 18, 110, 170, 203, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Charat Ni Thawong 73
ไปถึง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 73 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 73 ไปถึง: