Bangkok Bus Icon

ซอยถนนสำเร็จพัฒนา,ศรีประวัติ

ชื่อของสถานี: ซอยถนนสำเร็จพัฒนา,ศรีประวัติ
สถานีต่อ 127, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Successfully Developed, Sriprawat.
ไปถึง ซอยถนนสำเร็จพัฒนา,ศรีประวัติ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยถนนสำเร็จพัฒนา,ศรีประวัติ ไปถึง: