Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 163,ซอยอมรวิวัฒน์,กม.8

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 163,ซอยอมรวิวัฒน์,กม.8
สถานีต่อ 22, 60, 71, 96, 115, 150, 156, 178, 501, 73ก, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawa Min 163, Soi Amon Wiwat Komo 8
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 163,ซอยอมรวิวัฒน์,กม.8 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 163,ซอยอมรวิวัฒน์,กม.8 ไปถึง: