Bangkok Bus Icon

ซอยบางนา-ตราด 28

ชื่อของสถานี: ซอยบางนา-ตราด 28
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Na - Trat 28
ไปถึง ซอยบางนา-ตราด 28 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยบางนา-ตราด 28 ไปถึง: