Bangkok Bus Icon

ซอยมัยลาภ(รามอินทราซอย16)

ชื่อของสถานี: ซอยมัยลาภ(รามอินทราซอย16)
สถานีต่อ 26, 95, 150, 520, 554, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Maiyalap
ไปถึง ซอยมัยลาภ(รามอินทราซอย16) จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยมัยลาภ(รามอินทราซอย16) ไปถึง: