Bangkok Bus Icon

ซอยลาดหญ้า 17

ชื่อของสถานี: ซอยลาดหญ้า 17
สถานีต่อ 43, 89, 111, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Latya 17
ไปถึง ซอยลาดหญ้า 17 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยลาดหญ้า 17 ไปถึง: