Bangkok Bus Icon

ซอยศรีนครินทร์ 42,ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 1

ชื่อของสถานี: ซอยศรีนครินทร์ 42,ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 1
สถานีต่อ 133, 145, 206, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Srinakarin 42
ไปถึง ซอยศรีนครินทร์ 42,ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยศรีนครินทร์ 42,ตรงข้ามซีคอนสแควร์ป้ายที่ 1 ไปถึง: