Bangkok Bus Icon

ซอยอิสรภาพ 37

ชื่อของสถานี: ซอยอิสรภาพ 37
สถานีต่อ 40, 56, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Itsaraphap Soi 37
ไปถึง ซอยอิสรภาพ 37 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยอิสรภาพ 37 ไปถึง: