Bangkok Bus Icon

ด่านคลองประปา 2

ชื่อของสถานี: ด่านคลองประปา 2
สถานีต่อ 67, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Klong Prapa 2 Toll Gate
ไปถึง ด่านคลองประปา 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ด่านคลองประปา 2 ไปถึง: