Bangkok Bus Icon

ตรงข้าม รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ชื่อของสถานี: ตรงข้าม รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สถานีต่อ 26, 96, 168, 197, 501, 520, 525, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Setthabut Bamphen School
ไปถึง ตรงข้าม รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้าม รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ไปถึง: