Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2
สถานีต่อ 18, 110, 170, 203, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Charan Sanit Wong 96/2
ไปถึง ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/2 ไปถึง: