Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 44

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 44
สถานีต่อ 22, 40, 71, 109, 115, 133, 501ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Pridi Phanom Yong Soi 44
ไปถึง ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 44 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 44 ไปถึง: