Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12
สถานีต่อ 6, 42, 43ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Somdetchaophraya 12
ไปถึง ตรงข้ามซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 ไปถึง: