Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยอมร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยอมร
สถานีต่อ 14, 180, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Amon
ไปถึง ตรงข้ามซอยอมร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยอมร ไปถึง: