Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีรามอินทรา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีรามอินทรา
สถานีต่อ 26, 95, 150, 520, 554, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bigc Ramintra
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีรามอินทรา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีรามอินทรา ไปถึง: