Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดช่องนนทรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดช่องนนทรี
สถานีต่อ 89, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chongnonsi
ไปถึง ตรงข้ามวัดช่องนนทรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดช่องนนทรี ไปถึง: