Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานีตำรวจตลาดพลู

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานีตำรวจตลาดพลู
สถานีต่อ 9, 43, 111ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talat Phut Police Station
ไปถึง ตรงข้ามสถานีตำรวจตลาดพลู จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานีตำรวจตลาดพลู ไปถึง: