Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านบัวทองพร็อพเพอร์ตี้

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านบัวทองพร็อพเพอร์ตี้
สถานีต่อ 127, 134, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Bua Thong Prop Per Ty
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านบัวทองพร็อพเพอร์ตี้ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านบัวทองพร็อพเพอร์ตี้ ไปถึง: