Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
สถานีต่อ 51, 52, 150, 166ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Central Chaengwattana
ไปถึง ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ไปถึง: