Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท(ถนนพระราม4ขาออก)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท(ถนนพระราม4ขาออก)
สถานีต่อ 45, 46, 109, 115, 116, 133, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Hospital Campus (Rama 4 Outbound).
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท(ถนนพระราม4ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท(ถนนพระราม4ขาออก) ไปถึง: