Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบอน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบอน
สถานีต่อ 43, 120, 167ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongphayaban Bang Bon
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบอน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบอน ไปถึง: